Nemoc si nevybírá a týden na zotavenou občas potřebuje každý. Pokud je ale nemoc dlouhodobější, můžete být každý měsíc chudší i o několik tisíc. A to si v dnešní době může dovolit málokdo. Správně nastavená pojistka dorovná finanční ztráty a zažehná krizi hned v počátku. Přečtěte si, proč se komerční pojištění vyplatí a vyhněte se 5 nejčastějším chybám ve smlouvě, které vás můžou připravit o peníze.

Co dostanete od zaměstnavatele a od státu?

Pokud jste zaměstnanec, máte nárok na náhradu mzdy, kterou vám prvních 14 dní pracovní neschopnosti (PN) vyplácí zaměstnavatel. Od 15. dne nemoci dávky vyplácí stát. 

Spočítejte si s pomocí jednoduché kalkulačky na stránkách MPSV, na jakou náhradu mzdy máte nárok. Nebo se na výši nemocenské zeptejte svého finančního poradce. Potom už stačí jednoduchá matematika a selský rozum. Zaplatíte z nemocenské všechny složenky, hypotéku, nájem a běžné výdaje? 

Pokud budete mít dobré komerční pojištění, nemusíte se uskrovňovat ani sahat do rezerv.

Co když pracujete na živnost?

Zvlášť ohroženou skupinou jsou živnostníci, pro které je účast na nemocenském pojištění dobrovolná. Prvních 14 dní musí pojištěný živnostník čerpat ze svých rezerv, od 15. dne má nárok na dávku od státu.

Pokud si OSVČ nemocenské neplatí, nemá na náhradu mzdy nárok a kromě běžných výdajů musí zaplatit také zálohy na sociální a zdravotní pojištění – a to i v situaci, kdy kvůli nemoci přijde o všechny příjmy. V případě závažnější nemoci tak živnostník či podnikatel může vyčerpat všechny své úspory, nebo dokonce čelit finančním problémům a zadlužení. 

Kvalitní pojistka je pro OSVČ naprostou nutností. Jak ale vyzrát na kličky pojišťoven a jak pojistit všechna reálná rizika?

Na co si dát při sjednání pojištění pozor?

Pro správné nastavení částky PN v pojistné smlouvě potřebujete znát výši denního vyměřovacího základu. Jakýkoliv jiný postup může zbytečně zatížit vaši kapsu nadhodnocením pojistného a vyšší cenou, nebo naopak sjednané pojištění nepokryje všechny ztráty. 

V druhém kroku je potřeba vybrat vhodný produkt. Při výběru buďte obezřetní. Každá pojišťovna může mít odlišné podmínky plnění, i když jde na první pohled o stejné produkty. Právě v tomto bodě spousta klientů narazí.

Kde bývá zakopený pes?

1.Příjem vs výše pojistného plnění

Výše pojistného plnění může být u některých pojišťoven vázaná na aktuální příjem. Pokud váš příjem v průběhu roku kolísá a v době pojistné události bude nižší, hradí pojišťovna částku, která odpovídá platu (s akceptací odchylky 20 %). Jiné pojišťovny zajímá váš příjem pouze na začátku, kdy sjednáváte pojistné částky. A některé pojišťovny od vyšší hranice pojistného plnění příjem nezkoumají vůbec.

2.Doba vyplácení PN

Maximální doba, po kterou pojišťovna hradí PN, bývá 365 dní. U některých pojišťoven je ale možné sjednat neomezenou dobu plnění.

3.Způsob hodnocení pojistné události

Většina pojišťoven pojistnou událost hodnotí bez oceňovacích tabulek. Některé ale pro posouzení využívají oceňovací tabulky, což vás může nepříjemně zaskočit. Informujte se proto raději předem, jak k hodnocení vámi vybraná pojišťovna přistupuje.

4.Výluky a čekací lhůty

Výluky jsou problémem mnoha pojistných smluv. Mohou do nich patřit například problémy se zády, které bývají častou příčinou PN. Dále to mohou být pracovní úrazy či nemoci z povolání. Nezapomeňte také na čekací lhůty, kvůli kterým od pojišťovny nemusíte dostat vůbec nic.

5.Termíny pro hlášení pojistné události

Některé pojišťovny mají striktně dané termíny pro hlášení pojistné události. Pokud vám tato informace unikne, můžete přijít o peníze.

Chytáků v pojistných smlouvách může být mnohem více. Poraďte se raději s nezávislým a zkušeným specialistou, kterému důvěřujete. Jen tak budete mít jistotu, že vás pojistka spolehlivě ochrání. Pokud už máte uzavřenou starší smlouvu, nechte si ji zkontrolovat.