Patříte ke skupině lidí, kteří jsou zodpovědní sami k sobě, své rodině, svým potomkům, tj. máte pojištěno své zdraví prostřednictvím pojistné smlouvy?

Děláte dobře, ovšem pozor!

Aby taková smlouva, v případě pojistné události, správně fungovala a dostali jste peníze, které očekáváte, je zcela zásadní ji mít i správně nastavenou. Pokud tomu tak není, nemusíte z takové smlouvy dostat ani korunu, což může být, zvláště u závažnějších rizik, zcela zničující! A nebývá to bohužel výjimkou, právě naopak!

Schválně, vybavíte si, jak máte nastavenou svou pojistnou smlouvu?

A co vlastně znamená mít pojistnou smlouvu správně nastavenou, jak to zjistím?

Pokud na tyto dotazy neznáte jasnou odpověď, doporučuji svou smlouvu ihned podrobit důkladné kontrole!

Je to možná jednodušší, než si myslíte, stačí pochopit základní princip pojištění a následně si smlouvu uzpůsobit dle svých individuálních potřeb.

Nejprve se zamyslete nad tím, která rizika úrazu či nemoci – lidově řečeno – „finančně rozchodíte“, přežijete, případně pokryjete z vlastních rezerv, a na která již vaše finanční rezervy nestačí.

Pomůže vám rozdělení na:

1.      Krátkodobá rizika úrazu/nemoci (úrazy a nemoci trvající několik dnů, maximálně týdnů) = v případě pojistné události budete potřebovat několik jednotek max. desítek tisíc

2.      Dlouhodobá rizika úrazu/nemoci (trvalý následek úrazu, vážná nemoc, trvalá invalidita vlivem nemoci apod.) = v případě pojistné události budete potřebovat zpravidla několik set tisíc či spíše několik milionů.

  • Krátkodobá rizika úrazu/nemoci většinou „rozchodíme“, pakliže máme alespoň minimální finanční rezervu čítající zpravidla 6 měsíčních platů a více, pokud rezervu nemáme, je dobré ji začít tvořit.
  • Dlouhodobá rizika úrazu/nemoci bychom měli mít vždy velmi dobře zajištěna prostřednictvím kvalitní a správně nastavené pojistné smlouvy.

Toť tedy základní princip, jak nad pojištěním přemýšlet. S detaily nastavení, individualizací, výběrem nejvhodnější pojišťovny a produktu by vám měl poradit již váš finanční poradce.

Doporučuji se vašeho poradce vždy ptát „proč“ máte to, či ono nastaveno tak či onak a na vše znát jasnou odpověď, které rozumíte!

U koho má pojištění krátkodobých rizik smysl a u koho ne? Proč je pojištění krátkodobých rizik ve většině případů drahé a zbytečné, proč je často lepší a levnější jej nahradit vlastní finanční rezervou? Jak takovou finanční rezervu efektivně tvořit? Jak funguje samopojištění?

Odpovědi na tyto a další dotazy najdete v dalším z článků na mém blogu nebo si poslechněte krátké video s názvem „ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA POJIŠTĚNÍ“ https://finance.janmestanek.cz/#vlog – délka 5min