Dlouhodobě nezaměstnaní, invalidní důchodci nebo rodiče v domácnosti. Skupiny osob, které můžou v budoucnu potkat problémy se získáním starobní penze. Řešením je dobrovolné důchodové pojištění.

To, abyste v budoucnu měli nárok na starobní důchod, závisí na splnění dvou podmínek: mít důchodový věk a dostatečně dlouhou účast na důchodovém pojistném. Ti, kteří budou žádat letos, musí mít alespoň 35 odpracovaných let.

Jak si zajistit účast na důchodovém pojistném?

Jste-li zaměstnanec, pak za vás sociální pojištění odvádí váš zaměstnavatel. Jste-li OSVČ, musíte se starat sami. Pokud nespadáte ani do jedné z těchto kategorií, tak si sociální pojištění odvádět nemusíte, ale můžete si ho platit dobrovolně a předejít tak možným budoucím potížím při žádosti o důchod, nebo i invalidní důchod.

Jak si na tom stojíte dodnes?

Každý občan ČR má jednou ročně možnost si požádat o informativní osobní list důchodového pojištění, ze kterého zjistíte, kolik let se účastníte důchodového systému. Formulář s žádosti o tento list si můžete stáhnout přímo na stránkách ČSSZ.

Pokud máte datovou schránku, žádost můžete podat online.

Vyplňujete-li formulář ručně, zašlete jej na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Co dělat s tímto listem, když vám přijde?

V prvním kroku si zkontrolujte, zda vám nechybí nějaké doby pojištění a v případě, že na svém listě najdete neevidované doby, sepište si, co jste v těchto letech dělaly. Jsou-li tyto neevidované doby správně, znamená to tedy, že jste se v těchto letech nezúčastnili důchodového systému, tj. že jste neodváděli sociální pojištění.

Důvodů však může být více…

  • vaše studijní léta,
  • evidence na úřadu práce,
  • nebo také péče o dítě do 4 let jeho věku, aj.

Když zjistíte, že vám pár let chybí pro přiznání důchodu, můžete podat přihlášku k platbě dobrovolného důchodového pojištění. Je však nutnosti rozlišit, jestli jsou tyto doby bezdůvodné, nebo k tomu máte jeden z důvodů popsaných v zákoně.

Chcete doplácet, ale bez důvodu?

Osoby, které si chtějí hradit dobrovolné důchodové pojištění bez důvodu, platí o něco přísnější podmínky. Předně – přihlásit se může jen ten, kdo se důchodového pojištění účastnil minimálně po dobu jednoho roku. Jinak řečeno: byl jeden rok zaměstnaný nebo si pojištění hradil jako OSVČ. Nelze přitom započítat žádnou z náhradních dob pojištění: péči o dítě do čtyř let věku, dobu studia na střední či vysoké škole po dosažení plnoletosti ani péči o osobu závislou na péči.

Bez důvodu lze dobrovolné důchodové pojištění platit nanejvýš patnáct let, maximálně do doby, než vám vznikne nárok na starobní důchod. Zpětně navíc můžete doplatit jen jeden rok před podáním přihlášky.

Pokud jde o doplacení, které je zákonem odůvodněné, tak…

odůvodněnou platbu důchodového pojištění – většinou existuje možnost doplatit si pojištění zpětně. V praxi zákon uznává tyto případy:

  • Evidenci na úřadu práce jakožto uchazeč o zaměstnání. Evidenci na pracáku můžete doplatit zpětně, nejste nijak časově omezení. Podmínkou ovšem je, že nejde o období, během kterého pobíráte (nebo jste pobírali) podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
  • Studium na střední a vysoké škole, které jste absolvovali po dosažení plnoletosti. I doba na střední a vysoké jde doplatit zpětně, musíte ji ale prokázat vysvědčením, indexem nebo potvrzením od konkrétní školy.
  • Práci v cizině pro zahraničního zaměstnavatele nebo dlouhodobou dobrovolnickou službu. V tomto případě lze zpětně doplatit pouze dva roky.

Dobrovolné důchodové pojištění se, stejně jako klasické sociální pojištění, hradí na účet okresní správy sociálního zabezpečení každý měsíc. Konkrétní částka je vždy omezená pouze zdola: minimálním vyměřovacím základem, který odpovídá čtvrtině průměrné mzdy. Pro letošek jde o částku 8715 korun. Pojistné se pak vypočte jako 28 % z minimálního vyměřovacího základu – pro rok 2019 tedy 2289 korun. Platí, že i když se k dobrovolnému pojištění přihlásíte zpětně, pojistné se vypočítá na základě průměrné mzdy platné v roce, ve kterém pojištění hradíte.

Uvedená suma – 2289 korun – skutečně představuje jen spodní hranici. Vaše platba důchodového pojištění může být i vyšší, mějte ale na paměti, že se příliš nevyplatí ovlivňovat prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění budoucí výši důchodu. Minimální sazba pojistného pro rok 2019 odpovídá mzdě zhruba 8700 korun. Pokud byste chtěli, aby se vám do výpočtu započetla mzda alespoň kolem patnácti tisíc korun, museli byste na dobrovolné důchodové pojištění posílat 4200 korun měsíčně. Dobrovolné důchodové pojištění se proto hodí využívat hlavně jako prostředek ke splnění potřebných dob pojištění pro vznik nároku na důchod.

Jak se přihlásit k dobrovolnému pojistnému?

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Konkrétní lejstro najdete na webu ČSSZ. Pokud máte zřízenou datovou schránku, může využít online podání.

Zároveň se můžete z

dobrovolného důchodového pojištění kdykoli odhlásit. I odhlášku je potřeba

podat na příslušném tiskopisu – ke stažení opět na webu

České správy sociálního zabezpečení. Nebo můžete využít online formulář s

odesláním skrz datovou schránku.