Ne každý příběh končí dobře. Paní Jana utrpěla vážný úraz při dopravní nehodě. Bohužel nezískala žádné odškodnění, a to i přesto, že nehodu nezavinila. Vše mohlo dopadnout jinak, pokud by měla správné informace a obrátila se včas na odborníky specializující se na odškodnění po dopravních nehodách.

Paní Janu vytlačil na dálnici kamion na svodidla, ta dostala smyk a vybourala se. Utrpěla vážné poranění, které si vyžádalo více než roční léčení a dodnes má trvalé následky. Až po roce a půl od úrazu se Jana začala zajímat o možné odškodnění za újmu, kterou při nehodě utrpěla, a proto se obrátila na odborníky z EUCS.

Ušlou mzdu za více než roční pracovní neschopnost a bolestné vyčíslili odborníci EUCS společně s lékaři předběžně na necelý milion korun. Vycházeli na začátku z toho, že nehodu způsobil neznámý viník.

“V případech, kdy je potvrzeno policií, že nehodu způsobil neznámý viník, a zároveň byla poškozenému způsobena závažná újma na zdraví, má poškozený nárok na plnění z garančního fondu ČKP. Poškozený má nárok na stejné odškodnění, jako by nehodu způsobil konkrétní viník s pojištěným vozidlem.” – Lukáš Kaplan, jednatel společnosti EUCS

Při seznámení se spisem zjistili právníci z EUCS, že policie případ neuzavřela jako nehodu, kterou způsobil neznámý viník. Naopak při podrobnějším seznámením se spisem bylo zjištěno, že paní Jana byla označena za osobu podezřelou ze spáchání přestupku, protože nepřizpůsobila rychlost stavu vozovky a povětrnostním podmínkám, a proto se vybourala.

Dále policie předala případ městskému úřadu k projednání v přestupkovém řízení. Úřad nezjistil žádné pochybení a případ odložil. Jelikož klientka žádný přestupek nespáchala, domnívala se, že je nehoda uzavřena se závěrem, že nehodu způsobil neznámý viník. Bohužel skutečnost byla jiná.

Z důvodu, že nebylo o neznámém viníkovi rozhodnuto úředně, ČKP nárok na odškodnění neuznala. Tím, že uběhly všechny lhůty na podání jakýchkoliv námitek, nepodařilo se případ vyřešit a klientce zůstaly oči pro pláč. Pokud by klientka mohla uplatňovat i odškodnění za trvalé následky a náklady na léčení, získala by více než milion korun.

Pokud by klientku hned od počátku zastupoval advokát, mohlo dopadnout vše jinak. Teď máte tu nejlepší příležitost uložit telefonní číslo 734 263 153 do vašich mobilních zařízeních a informovat se o nárocích při dopravních nehodách s újmami na zdraví včas, nebo být v každé situaci připraveni mi zavolat, abych vám v těchto těžkých situacích mohl pomoci. Pokud by policie případ uzavřela jako nehodu s neznámým viníkem, klientka mohla získat téměř dva miliony korun.

Stali jste se obětí dopravní nehody?

Volejte mi na telefonní číslo 734 263 153 a předejděte tak zbytečným komplikacím, jako to bylo v tomto případě.

Zdroj: EUCS