S ohledem na pandemii COVID 19, je více než aktuální, provést kontrolu svých pojistných smluv a především správného nastavení jednotlivých připojištění, ať již se jedná o připojištění krátkodobá jako PN (pracovní neschopnost) nebo dlouhodobá jako vážné onemocnění, invalidita vlivem nemoci nebo smrt.

Dnes se pobavíme o připojištění PN (pracovní neschopnost), které patří k tzv. krátkodobým rizikům a které může velmi výrazně zamávat s rodinným rozpočtem a tím způsobit výpadek příjmu i na několik měsíců.

Pracovní neschopnost je ČSSZ v rámci nemocenské definována jako „dočasná pracovní neschopnost (nebo nařízená karanténa)“ https://www.cssz.cz/web/cz/nemocenske  z tohoto předpisu o nemocenském pojištění následně vycházejí pojišťovny s dalšími úpravami ve svých pojistných podmínkách.

Nutno zmínit, že pokud máte dostatečné finanční rezervy např. ve výši 12ti měsíčních příjmů a více, které můžete k tomuto účelu (výpadek příjmu vlivem nemoci) použít, komerční připojištění PN (pracovní neschopnost) nutně nepotřebujete, případně potřebujete jen z části.

Pokud však dostatečné rezervy nemáte, mělo by být toto připojištění nedílnou součástí vaší finanční ochrany, neboť pomůže zamezit výraznějším finančním problémům.

Máte-li pojistnou smlouvu a chcete, aby fungovala, doporučuji v základu zkontrolovat:

 • Zda máte na smlouvě riziko PN (pracovní neschopnost) vlivem nemoci sjednáno (pokud ne, dá se i na stávající smlouvu připojistit)
 • Jakou výši pojistné částky máte na den (částka by měla, zjednodušeně řečeno, odpovídat výpadku příjmu tj. příjem minus nemocenská = rozdíl, který by mělo pojištění kompenzovat)
 • Zda je vám pojištění PN tzv. „ušito“ na míru – existuje velmi široká škála připojištění od různých pojišťoven = každému může sedět něco jiného s ohledem na zaměstnání, výši příjmu a další proměnné
 • Jaké výluky toto pojištění obsahuje
 • Další kritéria viz sjednání nové pojistné smlouvy níže

Pokud pojistnou smlouvu nemáte a přemýšlíte o sjednání, doporučuji při výběru pojišťovny a vhodného produktu myslet na následující kritéria:

 • Jaká je čekací lhůta od počátku pojištění (standardně 3 měsíce, některé pojišťovny 2 měsíce, některé pojišťovny bez čekací doby při akutním infekčním onemocnění s hospitalizací na specializovaném infekčním oddělení
 • Zda může pojišťovna v budoucnu jednostranně změnit pojistné podmínky
 • Zda může pojišťovna krátit plnění podle tabulky
 • Zda poskytuje pojišťovna plnění za pracovní neschopnost na základě příčin před počátkem pojištění
 • Zda poskytuje pojišťovna plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu při požití alkoholu
 • Zda poskytuje pojišťovna plnění za pracovní neschopnost při rizikovém těhotenství?
 • Jaká je maximální dávka bez prokazování příjmů
 • Další kritéria individuálně

Kdy má smysl si platit komerční připojištění pracovní neschopnosti PN „nemoc“?

Poslechněte si krátké video s názvem „Na co si dát pozor u připojištění pracovní neschopnosti „PN „nemoc“ https://finance.janmestanek.cz/#vlog – délka 5min

Máte pojistnou smlouvu, kterou jste déle než rok neaktualizovali nebo si nejste jisti, zda a jak máte pojistné částky PN nastaveny? Doporučuji smlouvu ihned zkontrolovat.

Pokud pojištění PN nemáte, kontaktujte svého finančního poradce, který by vám měl dle kritérií výše navrhnout optimální řešení.

Chcete poradit online?

Kontaktujte mě prostřednictvím formuláře níže.

Poradím:

 • Online prostřednictvím video konferenční schůzky
 • Emailem
 • Telefonicky