Duben, květen, venku začíná být hezky a to znamená, že můžeme konečně vytáhnout jízdní kola, mnohdy „osobní miláčky“, ze svých sklepů, garáží, balkonů, bytů, stropů, někde i obýváků, kde mají často své čestné místo. Začíná cyklistická sezóna!

5 min. čtení

V Česku je jízdní kolo stále více oblíbeným dopravním prostředkem, ať již k rekreaci, vášnivému sportování či cestě do práce za jakéhokoliv počasí. Tato obliba ještě více akceleruje s masivním rozšířením elektrokol, které i méně fyzicky zdatným jedincům umožňují ukrojit za den, často více než 100km a absolvovat nádherné výlety s výhledy na okolní krajinu.

Tyto příjemné zážitky nám ovšem dokáže velmi zásadně narušit krádež kola a nutno zmínit, že se nejedná o žádnou výjimku, naopak.

V Česku se ročně odcizí více než 5 000 kol a to se bavíme pouze o těch, které jsou nahlášeny policii, řada lidí nechá krádež být a nikde ji nehlásí, výsledný počet je tedy mnohem vyšší. Z policejních statistik vyplývá, že počet krádeží kol neustále stoupá. Až 90 procent ukradených kol se původním majitelům již nikdy nevrátí.

Kola se kradou prakticky všude, z bytů, balkónů, garáží, sklepů, kočárkáren, koláren, sušáren, chodeb, stojanů atd.

S ohledem na to, že Češi jsou ochotni za jízdní kola utrácet nezřídka desetitisícové částky a některá sportovní kola se cenou vyšplhají i na několik set tisíc, tak taková krádež rozhodně zabolí. O to více, že taková kola máme často na splátky nebo na ně nějaký čas spoříme.

Krádeži se zkrátka nedá 100% zabránit a v takovém případě nám pomůže vhodné pojištění, neboť to nám umožní obratem zakoupit kolo nové a o to jde, můžeme znovu jezdit!

Jaké pojištění zvolit, aby bylo vhodné právě pro vás? A jak se vůbec v různorodé nabídce několika pojišťoven zorientovat?

Předně je důležité si vydefinovat, kde kolo skladujete, zda budete chtít kolo pojistit jen „doma“ (společné prostory, byt, balkon, chodba, vnitřní prostor auta aj.) nebo i v terénu/na cestách tj. venkovním prostoru (stojan, u obchodu, hotelu, penzionu apod.)

Důležité je taky brát v potaz, že k vyplacení pojistné částky pojišťovnou dochází jen v případě, že zloděj musel při krádeži překonat dostačující zabezpečení.

Zabezpečením se rozumí zámek s řetězem o průměru minimálně 6 milimetrů, případně samostatný visací zámek, jehož třmen dosahuje taktéž minimálně šestimilimetrového průsvitu. Okradený musí zároveň prokázat, že zcizené kolo bylo připevněno k pevnému objektu (zábradlí, stojan apod.).

U dražších modelů se proto důraznědoporučuje kolo při každém odložení vyfotit.

Pokud máte vydefinované tyto základní parametry, je možno vybrat vhodnou pojišťovnu, jejíž pojištění bude vyhovovat právě vám.

Prakticky všechny pojišťovny poskytují určitou míru ochrany, pak stačí jen vybrat co vyhovuje individuálně právě vám. Je ale důležité dát pozor na detaily ve kterých se jednotlivá pojištění mnohdy zásadně liší.

V základu lze kolo pojistit v rámci pojištění domácnosti anebo samostatně, některé pojišťovny poskytují obě varianty, některé pouze jednu. Obě varianty mohou fungovat skvěle, ale pouze za předpokladu, že odpovídají všem základním parametrům, které jsme zmiňovali (cena, místo skladování, domácí versus venkovní prostory aj.)

Jelikož je rozdílů a proměnných mezi jednotlivými nabídkami pojišťoven nespočet, doporučujeme se vždy poradit s finančním poradcem, který má v tomto segmentu širší přehled.

Nejčastějšími chybami při sjednání pojištění, kterým se můžete jednoduše vyhnout je chybějící pojištění ve společných prostorech, tj. klient se domnívá, že má kolo pojištěno a pak je překvapen, že mu pojišťovna odmítla vyplatit pojistné plnění.

Jak se řeší pojistná událost?

Aby pojišťovna vyplatila pojistné plnění, musí být splněné pojistné podmínky (např. zabezpečení kola, zajištění prostor atd.). Stačí, aby nebyla kolárna uzamčená a pojišťovna pojistné plnění nevyplatí.

Při krádeži kola z nebytových či společných nebytových prostor musí zloděj překonat překážky (např. přeštípnutí zámku, vypáčení zámku). Jedině tehdy pojišťovna uzná událost jako krádež a vyplatí pojistné plnění.

Krádež kola musí být vždy včas ohlášená, a to včetně policie. Učiňte tak nejlépe ihned, co krádež zjistíte.

A jak je to se samotným cyklistou?

Cyklista je sice vnímán jako účastník provozu, nicméně nevztahuje se na něj povinné ručení či havarijní pojištění. Je tedy vhodné mít uzavřené i kvalitní úrazové pojištění, a především odpovědnostní pojistku, mezi lidmi známou jako „pojistku na blbost“ Můžete totiž při jízdě někoho zranit nebo mu způsobit hmotnou škodu.

Pro příklad můžeme uvést situaci, kdy na cyklostezce srazíte člověka a způsobíte mu zlomeninu či jiný úraz vyžadující dlouhodobější léčbu. Zraněný, respektive jeho zdravotní pojišťovna, pak může po vás požadovat náhradu nákladů na ošetření a rehabilitaci. Pokud by poškozený nemohl vykonávat svou profesi a přicházel by o příjem, měl by nárok i na úhradu ušlého zisku. Toto vše řeší pojištění občanské odpovědnosti, které se vztahuje i na rekreační sporty. Pokud už toto pojištění máte, je vhodné je před sezónou zkontrolovat, zda máte nastaveny odpovídající limity.

A ještě pozor, stejně jako na lyžích, pojišťovny krátí pojistné plnění nebo zcela odmítají vyplatit, pokud způsobil cyklista škodu pod vlivem alkoholu, omamných látek, z hrubé nedbalosti, anebo úmyslně. Zároveň je povinnou výbavou každého cyklisty i helma, pokud by ji při pojistné události neměl a mohla by prokazatelně snížit rozsah újmy na zdraví (např. poranění hlavy apod.), pak pojišťovna pravděpodobně sníží plnění z úrazového pojištění, pakliže je máte sjednáno.