Můj dům – můj hrad. Většina z nás vnímá svůj dům, byt jako něco privátního, osobního, své teritorium, prostor s našimi pravidly, území, kde se cítíme dobře. Tento prostor si různě hýčkáme, ladíme, zdobíme tak, ať cítíme – jak se říká – teplo domácího krbu. A když jsme na cestách, na dovolených a po nějaké době se vracíme domů, tak nezřídka používáme takové to známé „všude dobře, doma nejlíp“ , zkrátka máme svůj „domácí prostor“ rádi a je to v pořádku.

Někdy však nastávají situace, které můžeme jen těžko ovlivnit a naše prostředí bývá narušeno nebo poškozeno, jak se říká „neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“. V takových případech nám může po materiální stránce pomoci pojištění nemovitosti nebo domácnosti.

Dnes se podíváme na domácnost a základní, zároveň nejzásadnější parametr pojistné smlouvy, který by měl být vždy správně spočítán a poté nastaven tak, aby nevznikla situace, kdy pojišťovna může výplatu pojistného plnění poměrně zásadně krátit, tím parametrem je celková pojistná částka a s tím spojený problém tzv. podpojištění. 

Přesto, že mezi finančními poradci je fenomén podpojištění znám, jedná se o poměrně časté pochybení při sjednání pojištění.

Proč je to tak důležité?

Jako klienti si totiž často sami neuvědomujeme, že dle občanského zákoníku má pojišťovna možnost krátit pojistné plnění ve stejném poměru, o kolik je hodnota pojištěné věci vyšší než pojistná částka a pokud nám finanční poradce dobře nevysvětlí důležitost tohoto parametru nebo sami dostatečně nesdělíme všechny informace, dle kterých se počítá celková cena domácnosti, přicházíme následně často i o statisíce.

Uveďme si jednoduchý příklad:

  • Částka, na kterou se pojistíme, je 200 tisíc korun.
  • Skutečná hodnota pojištěné věci je 400 tisíc korun.

Podpojištění je tedy 50 %. V případě, že by došlo k pojistné události, pojišťovna bude plnit pouze 100 tisíc korun místo celé hodnoty pojištěné věci. Na základě podpojištění tak zkrátí plnění o 50 % a to už je značný rozdíl.

Je potřeba si uvědomit, že do pojistné částky se započítává celá domácnost, to znamená prakticky veškeré vybavení. Pokud bychom si představili byt jako krabici a tu obrátili vzhůru dnem, tak vše, co by vypadlo, spadá do pojištění domácnosti. Aby to nebylo jednoduché, tak některé pojišťovny kryjí navíc i některé pevné či vestavěné součásti bytu, které by standardně spadaly do pojištění nemovitosti, většinou se jedná o kuchyňské linky, vestavěné skříně apod., to je dobré si vždy ověřit.

V praxi se může jednat i o celý obsah šatních skříní. Běžný šatník čtyřčlenné rodiny může mít hodnotu okolo 250 až 300 tisíc korun. Není úplně výjimkou, že řada z nás má na podobnou částku pojištěnou celou domácnost.

Doporučení tedy zní: „pečlivě spočítejte, jakou hodnotu vaše domácnost má a teprve podle toho si nechejte nastavit pojistnou částku“ Jednoduše si udělejte seznam věcí, které se ve vaší domácnosti nacházejí. Výsledná částka by měla být právě i částkou pojistnou.

Zároveň je dobré každé 3-5 let provést „inventuru“ pojistných smluv a reálně vyhodnotit, zda nedošlo ve vašich majetkových poměrech k výraznému posunu. Určitě se nevyplatí s vidinou nižší platby za pojištění celkovou částku uměle snižovat.

„Jako klienti si totiž často sami neuvědomujeme, že dle občanského zákoníku má pojišťovna možnost krátit pojistné plnění ve stejném poměru, o kolik je hodnota pojištěné věci vyšší než pojistná částka, čímž často přicházíme následně i o statisíce.“

Některé pojišťovny podpojištění striktně uplatňují, některé mají limity v řádu desítek procent, kdy k podpojištění nepřihlíží, a některé k podpojištění nemusejí přihlížet za určitých okolností vůbec.

Určitou formou prevence podpojištění tak může být i správná volba konkrétního pojistného produktu.