Životní pojištění a pojištění pracovní neschopnosti je v dnešní době naprostou nutností, zejména pokud máte děti nebo splácíte hypotéku. Přemýšleli jste ale o tom, že nemusíte mít v případě pojistné události vyhráno, i když pojištění pravidelně platíte? Důvodem jsou nejrůznější výluky, které vás mohou připravit o peníze. Kde bývá nejčastěji zakopaný pes?

Pozor na výluku duševní choroby

Nejrůznějších duševních chorob a psychických poruch v populaci rapidně přibývá. Vysoké pracovní vytížení a nejistá doba rozvoji úzkostí, depresí a jiných psychických potíží nepřispívá. Překvapit může i mladé, jinak zdravé lidi v produktivním věku. 

Většina pojišťoven však duševní choroby zařazuje na seznam výluk. To je pro klienty pojišťoven alarmující, riziko je totiž příliš vysoké. I deprese či panická ataka vás mohou vyřadit z pracovního procesu na dlouhou dobu. 

Od pojišťovny se náhrad nedočkáte, pokud si předem nepohlídáte smluvní podmínky. Pojišťovny pokryjí pouze minimum případů a ve zbytku uplatní výluku. Pojištěné bývají většinou pouze případy, kdy se duševní choroba rozvine například po úrazu. Takových případů ale bývá minimum. 

Invalidita v důsledku psychické nemoci

Zhruba u 25 % lidí pobírající invalidní důchod je přítomna psychiatrická či psychická diagnóza. Nepojistit si v rámci invalidního pojištění také duševní chorobu je proto zbytečný hazard.

V případě pojištění invalidity se přístup pojišťoven různí. Na první stupeň invalidity pojišťovny často uplatňují výluku nebo kryjí jen několik specifických případů. U druhého a třetího stupně invalidity je pravděpodobnost pojistného plnění mnohonásobně vyšší. 

V současné době neuplatňují výluku pouze některé pojišťovny. Psychické onemocnění ale nesmí vzniknout jako důsledek konzumace alkoholu, drog a jiných návykových látek. 

Sebevražda vs pojistné plnění

Na sebevraždu se u většiny pojišťoven nevztahují žádné výluky. Pojistná smlouva musí být v tomto případě z důvodu potenciálního zneužití uzavřena minimálně dva roky před pojistnou událostí. 

Náhrady mohou pojišťovny krátit v případě, kdy se u klienta prokáže na základě pitvy či hospitalizace požití alkoholu. 

Řešením je kombinace pojištění

Co dělat v případě, kdy se na vaši pojistku vztahuje výluka duševních chorob? Nemusíte hned rušit pojištění. Riziko psychického onemocnění si můžete připojistit, nebo ho ošetřit v rámci jiného pojištění. Většinou se vyplatí kombinovat několik pojistných produktů od různých pojišťoven.

Při výběru nového pojištění by však výluka psychických a psychiatrických diagnóz neměla být jediným rozhodujícím faktorem. V úvahu byste měli brát také cenu, pojistné limity a další parametry. Proto je vhodné pojištění konzultovat s finančním poradcem. Pomůže vám vybrat produkt nebo kombinaci produktů, které vás spolehlivě ochrání a zároveň příliš nezatíží váš rodinný rozpočet.