Životní pojištění bývá bohužel až velmi často „nesmyslný cár papíru“, který nezřídka plní jen jakési „zdravotní alibi“ Nastávají však situace, kdy si začínáme více než jindy uvědomovat, že bychom měli mít smlouvu velmi dobře nastavenou a zaprášenou ji vytahujeme z šuplíku ke kontrole. Jedno z takových období prožíváme právě nyní, pandemii Covid-19.

Je to bohužel tak, věřte nebo nevěřte, drtivá většina klientů, má smlouvy životního pojištění nastaveny tak, že je v případě závažnější události mohou tak akorát ze vzteku roztrhat!

Kdo za to může?

To bych asi nechal na jiný článek, mohu však říci, že za to nemůže ani pojistná smlouva, ani pojišťovna, neboť samotná pojistná smlouva má vždy přesně dané podmínky, kterými se pojišťovna řídí.

Přesto, že jsou někdy pojistné podmínky obsahově složité, malým písmem apod., zkušený finanční poradce, profesionál ve financích či protřelý pojišťovák by je měl velmi dobře znát či by se v nich měl aspoň rámcově orientovat a doporučit vždy správné individuální nastavení.

To znamená, že teoreticky, by měl mít každý svou pojistnou smlouvu ušitou na míru a vše by mělo správně fungovat.

A je tomu tak?

Jak popisuji výše, ani zdaleka ne! Nastíním tedy základní principy nastavení pojistné smlouvy, neboť už ty vám postačí k tomu, abyste si sami pohlídali, že nastavení vaší smlouvy půjde správným směrem.

V procesu výběru a nastavování pojistné smlouvy životního pojištění, je velmi důležité, se nebát ptát „PROČ“ , neboť klíčovým aspektem je pro vás pochopení základního principu pojištění, pak budete sami přesně vědět, jak by měla být vaše smlouva nastavena a poradce vás již jen provede správným výběrem produktu z dané pojišťovny a ušije vám smlouvu „na míru“. Nebojte se tedy ptát finančního poradce, ale i sami sebe „proč“!

A co je to ten základní princip pojištění?

Pojištění by vám mělo především krýt potenciální riziko výpadku příjmu z důvodu nepředpokládané události v případě nemoci, úrazu nebo smrti. Laicky řečeno, pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu a jste zodpovědní sami k sobě i blízkým, pomůže vám mít tato rizika komerčně pojištěna.

Rizika, která vás mohou zásadně finančně ohrozit, jsou především:

Dlouhodobá rizika:

  • Vážné onemocnění
  • Invalidita vlivem nemoci a úrazu
  • Smrt – nemoc, úraz

Víte, že podíl úrazů na veškerých invalidních důchodech není ani 10% tj. více než 90% jsou nemoci?

Krátkodobá rizika:

PN pracovní neschopnost (nemoc, úraz)

Hospitalizace (nemoc, úraz)

DNL úraz aj. – volitelně

Klíčová rizika, která by na smlouvě neměla nikdy chybět a měla by být správně nastavená, jsou dlouhodobá rizika!

  • Správně nastavená znamená, že výpočet by měl být kalkulován z přesně měřitelných údajů tj. příjmu, sociálních dávek a dalších proměnných, které by se měly pravidelně aktualizovat. Realita je bohužel taková, že částky bývají často tzv. „nastřelovány od pasu“ a to vás může v případě pojistné události zásadně ohrozit. Proto opakuji, ptejte se svého poradce „proč“!

Krátkodobá rizika jsou již důležitá méně, paradoxně jsou na smlouvách nejčastější.

  • K důležitým, pakliže nemáte finanční rezervu aspoň ve výši 12 ti měsíčních platů (u OSVČ i více), patří PN neboli pracovní neschopnost, kterou je potřeba opět nastavit dle přesně daných kritérií. Detaily k PN pracovní neschopnosti se dozvíte v článku http://bit.ly/pracovnineschopnostcovid-19

A která rizika by neměla na pojistné smlouvě chybět ve vztahu k epidemii koronavir? Bezesporu ta dlouhodobá a z krátkodobých PN (pracovní neschopnost nemoc) a hospitalizace, samozřejmě vše ušito individuálně na míru.

Pokud tedy uzavíráte smlouvy nové nebo už nějaké máte, věnujte jim aktuálně chvíli času, ptejte se proč a ověřte, zda odpovídají principu, který popisuji výše, je to to nejjednodušší, co můžete pro ochranu sebe a svých blízkých udělat.

Je životní pojištění sexy?:-) video 2 min

Chcete poradit online?

Kontaktujte mě prostřednictvím formuláře níže.

Poradím:

  • Online prostřednictvím video konferenční schůzky
  • Emailem
  • Telefonicky